Junta Directiva 2017-2018
Presidente María Eugenia Díaz Promoción 1967
Vicepresidente Patricia Villamarín Promoción 1978
Secretaria Marcela Amaya Promoción 1982
Tesorera Martha León Promoción 1973
Vocal Carlos Rincón Promoción 2011
Auditor Principal Martín Gutierrez  Promoción 2008
Auditor Suplente Jorge Lewin  Promoción 1965
 
SUPLENTES
Suplente Marta Emilia Rueda Promoción 1974
Suplente Alejandra Arias Promoción  2006